KONTIGENT


Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Efter generalforsamlingen i marts måned 2018, blev det besluttet at fastholde kontingentet på kr. 900.

Du skal indbetale kontingentet til:

Reg. nr. 9070
Konto nr. 1515648786

Du skal huske at skrive din adresse på indbetalingen, så vi kan se hvem der har betalt.

Indbetales årligt og indbetalingsdatoen er senest 1. januar.

Har du ikke mulighed for elektronisk betaling, kan du kontakte:

Heidi Kokholm Østenfelt

Rødhættevej 19

tlf. 21 79 69 61
 

Husk at melde eventuel ændring af E-mail adresse til : korslund1977@gmail.com