Luftfoto
Luftfoto
Luftfoto
Luftfoto
Luftfoto
Luftfoto
Luftfoto
Luftfoto

NY HJEMMESIDE

I forbindelse med den nye hjemmeside, kan der opleves fejl og mangler, de vil blive rettet hurtigst muligt - ved længervarende fejl, bedes du kontakte bestyrelsen.

Mail: korslund1977@gmail.com

 


 

OBS

I forbindelse med en gennemgang af veje og stier med Hjørring Kommune samt henvendelse fra beboere i området skal Bestyrelsen henlede opmærksomheden på grundejerforeningens deklaration vedr. parkering af lastbiler, camping-vogne og trailer på vores fælles arealer/parkerings pladser.

Ifølge grundejerforeningens deklaration står der : citat

På de til udstykningen hørende veje er det ikke tilladt for længere tid ad gangen at parkere last- og motorvogne, rutebiler samt campingvogne .

Endvidere henvises til deklaration for grundejerforeningen, at det ikke er tilladt i længere tid, at have køretøjer over 3.500 kg parkeret.

Derfor henstiller bestyrelsen til at lastbiler, campingvogne og trailere fjernes fra parkeringsarealer og veje i Eventyrparken, Rødhættevej og Snehvidevej.

 


 

KONTIGENT

Husk at betale dit kontingent.

Ved generalforsamlingen i oktober måned 2021, blev det besluttet at kontingentet ændres til kr. 900 fra 2022.

Du skal indbetale kontingentet til:

Reg. nr. 9070
Konto nr. 1515648786

Du skal huske at skrive din adresse på indbetalingen, så vi kan se hvem der har betalt.

Indbetalingsdato er fremover senest 1. Januar.

Har du ikke mulighed for elektronisk betaling, kan du kontakte Bestyrelsen, for anden aftale.