Ved generalforsamlingen i marts måned 2017, blev det besluttet at kontingentet skulle ændres til kr. 900.

Du skal indbetale kontingentet til:

Reg. nr. 9070 Konto nr. 1515648786

Du skal huske at skrive din adresse på indbetalingen, så vi kan se hvem der har betalt.

Kontingent skal være kasseren ihænde senest 6. maj 2017

mvh
Bestyrelsen

Go to top