Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Korslund
I henhold til Grundejerforeningens vedtægter stykke 4 indkaldes til ordinær generalforsamling:
Onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.00
i Golf Caféen - Hjørring

Dagsorden ifølge vedtægterne
1  Valg af dirigent
2  Bestyrelsens beretning
3  Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4  Budget forslag for 2018 og fastsættelse af kontingent
5  Valg af formand - på valg Jan Mathiasen ( Eventyrparken 38) ( modtager genvalg )
6  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
    Tom Byg (Snehvidevej 12) ( modtager genvalg )
    Erik Lindstrøm ( Rødhættevej 11 ) ( modtager genvalg )
6a Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
    Finn Sørensen ( Eventyrparken 30 ) ( modtager genvalg )
    Søren Vestergaard ( Eventyrparken 7 ) ( modtager genvalg )
6b Valg af 2 revisorer:
    Flemming Risager ( Rødhættevej 23 )  ( modtager genvalg )
    Steen Hansen ( Eventyrparken 20 ) ( modtager genvalg )

7 Emner til debat:                Ingen, ellers tages det under evt.

8 Indkomne forslag:

                          Beskæring af gadetræer af kyndig. Vi kunne selv fjerne affald, kunne blive meget flot.

                          Plager fra sorte fugle skræpper(handleplan) også private haver med forsømte træer.

                          Belægning på veje er noget slidte(handleplan). Fra Thorkild Sørensen(houen)

9 EventueltUnder generalforsamlingen byder grundejerforeningen på en øl/vand samt kaffe og smørebrød. Allergikere eller diabetikere bedes notere dette på tilmeldingen, så forsøger vi at tage hensyn.

Tilmelding til generalforsamlingen senest mandag den 5. marts til:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller i postkassen hos John Hansen, Snehvidevej 22

Husk at melde eventuel ændring af E-mail adresse til : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to Top
Template by JoomlaShine